Charta pro trvale udržitelný úklid

Image 
Přehled
Tato loga souvisejí s Chartou pro trvale udržitelný úklid. Charta je dobrovolná průmyslová iniciativa, která má přesvědčit výrobce i zákazníky o uplatňování dlouhodoběji a lépe fungujících postupů v oblasti úklidu. Symboly této charty uváděné na obalech výrobků znamenají, že daná společnost dodržuje podmínky stanovené tímto dobrovolným programem asociace A.I.S.E.

 
Trvale udržitelný úklid a údržba
V rámci odvětví, ve kterém působíme, máme odpovědnost jak vůči naší planetě, tak vůči lidem, kteří používají naše výrobky. Naší povinností je nejenom dosáhnout minimalizace dopadu na životní prostředí během výrobního procesu, ale rovněž pomoci nám všem omezit naše vlastní negativní působení. Z našich nejnovějších výzkumů vyplývá, že zákazníci po celé Evropě se při nákupu a používání čisticích či pracích prostředků zajímají o aspekt udržitelnosti.

V roce 2005 byl v oblasti výroby čisticích prostředků a výrobků používaných v údržbě zahájen celoevropský projekt s názvem „Charta pro trvale udržitelný úklid“ za účelem propagace a podpory myšlenky udržitelnosti u společností vyrábějících čisticí prostředky i jiné výrobky pro úklid domácností a profesionální úklid.

 
Loga charty a jejich význam
Image
Zahlédnete-li toto logo  na výrobku, znamená to, že tento výrobek byl vyroben společností, která podepsala chartu, a dobrovolně se tak zavázala trvale zlepšovat své postupy s ohledem na aspekt trvale udržitelného rozvoje, a že tato společnost je nezávisle kontrolována. Více informací o podmínkách stanovených chartou a našich členech se můžete dozvědět zde .

Image
Zahlédnete-li toto logo na výrobku, znamená to, že tento výrobek byl vyroben společností, která podepsala chartu, a že v souladu s nejlepšími postupy platnými v tomto odvětví splňuje mnohem přísnější požadavky, než jsou stanoveny zákonem. Tyto výrobky zároveň naplňují i vysoké nároky kladené na udržitelný rozvoj, a přispívají tak k ochraně životního prostředí, k propagaci efektivního využívání zdrojů apod. prostřednictvím podpory koncentrovaných formátů. Splňují také náročná kritéria , která byla dobrovolně stanovena touto úklidovou průmyslovou asociací . Dalším požadavkem, který musejí dané výrobky splňovat, jsou snadno pochopitelné informace pro spotřebitele o vhodnějším způsobu používání takových výrobků z hlediska trvalé udržitelnosti.

 
Kde logo najdu?
Logo charty naleznete na řadě různých čisticích či pracích prostředků. Kromě pracích prostředků a aviváží bude možné logo charty v budoucnu nalézt na mnoha dalších výrobcích. Pro více informací o příslušných druzích výrobků nesoucích loga charty a o tom, kde je naleznete, klikněte zde.

 
Co mohu ještě udělat?
Dopad čisticích prostředků na životní prostředí z převážné míry souvisí s vodou a energií, která se spotřebovává při jejich používání v domácnostech. Z tohoto důvodu je cílem výrobků označených logy Charty pro trvale udržitelný úklid vám pomoci uklízet chytře a efektivně. Věděli jste, že způsob, jakým výrobky používáte při úklidu, má značný vliv na míru udržitelnosti? Vliv působení vašich čisticích prostředků na životní prostředí i možnosti úspor můžete příznivě ovlivnit různými způsoby – od praní při nižších teplotách po správné dávkování prostředků. Více tipů a doporučení, jak lépe a chytřeji uklízet v domácnosti naleznete zde.

 

Více informací na:


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français