Tipy pro úsporu vody, energie, CO2 a peněz

Všichni musíme odvést svůj díl práce, abychom přispěli ke zlepšení životního prostředí. Výrobci usilují o to, aby jejich výrobky dosahovaly skvělých výsledků, jsou-li používány bezpečně a s odpovědností k životnímu prostředí. Jako spotřebitelé hrajete při ochraně životního prostředí také velmi důležitou roli. Budete-li výrobky používat odpovědně, pomůžete naší planetě a také ušetříte peníze.


Dnešní výrobky určené k úklidu a údržbě nám každodenní domácí práce značně usnadňují. Stejně jako elektrická zařízení, například myčky nádobí a automatické pračky. Aby nedocházelo k plýtvání zdroji nebo poškozování životního prostředí, musí ale spotřebitelé používat všechny výrobky a zařízení odpovědně. Věděli jste, že asi 50 % až 80 % celkových uhlíkových emisí v souvislosti s čisticími prostředky vzniká při jejich používání, například v myčkách nádobí nebo automatických pračkách?Níže najdete praktické rady, díky kterým dosáhnete nejlepších výsledků, snížíte svou „uhlíkovou stopu“ a jako odpovědní spotřebitelé přispějete svým dílem:

Tipy pro praní prádla

Tipy pro mytí nádobí

Tipy pro používání univerzálních čisticích prostředků

Tipy pro správné používání čisticího prostředku ve formě ručního rozprašovače

 ostatních každodenních činností patří mezi nejlepší postupy například následující:

- Jak nakupovat energeticky úsporné spotřebiče
- optimalizace izolace vašeho domu nebo bytu,

– využívání hromadné dopravy místo automobilů, především když cestujete sami,
– používání úsporných žárovek a jiných úsporných zařízení,
- důsledné zavírání dveří a oken při vytápění domácnosti,
– důsledné vypínání televizorů, satelitních přijímačů a mikrovlnných trub (místo používání pohotovostního režimu), když tato zařízení nejsou používána.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français