Bezpečné použití

Čistící přípravky pro domácnost jsou bezpečné, pokud je používáte a skladujete podle návodu na obale. Ujistěte se, že si pokaždé pečlivě pročtete instrukce a že se jimi řídíte. 

A.I.S.E. spolupracuje s výrobci na vývoji následujících dobrovolných sloganů a symbolů, které naleznete na obalech/lahvích detergentů a čistících přípravků. Toto zaručuje, že všichni výrobci jsou schopni poskytnout jasné informace o bezpečném použití nad minimální zákonné požadavky. Tyto symboly jsou v současné době používány na mnoha produktech, které naleznete v obchodech napříč Evropou.

Uchovávejte mimo dosah dětí.


Zamezte styku s očima.

Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou.


Po použití si opláchněte ruce.


Lidé s citlivou nebo poškozenou kůží by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem.Nekonzumujte.

Při požití vyhledejte lékařskou pomoc


Výrobek přechovávejte v původním obalu.


Nemíchejte s jinými výrobky.


Po použití vyvětrejte místnost.


Náhradní náplň nalévejte pouze do původního obalu


Používejte se suchýma rukama.


Víčko důkladně zavřete.


Víčko důkladně zavřete.


Sáček důkladně zavřete.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français