Use the dosing instructions

Používejte dávkovací instrukce

Množství detergentu, který spotřebujete za jedno praní, závisí na tvrdosti vody ve vašem obydlí a na zašpinění vašeho prádla. Sledováním instrukcí na obalu zaručíte, že dosáhnete nejlepších výsledků, a zároveň pomáháte životnímu prostředí. Jelikož výrobci nepřetržitě usilují o zdokonalování svých výrobků, tyto instrukce se mohou čas od času měnit. To je zejména případ koncentrovanějších pracích prostředků. Proto se ujistěte, že pravidelně kontrolujete dávkovací tabulku na obalu, přestože používáte stále stejnou značku.
Kontrolou symbolu pracího koše na přední straně každého obalu zjistíte, kolik vyprání získáte z vašeho pracího prostředku. Symbol udává počet praní pro střední stupeň zašpinění a střední tvrdost vody. Vždy zkontrolujte dávkovací instrukce pro detailnější vodítko.