Save packaging - recycle or refill

Šetřete balením – recyklujte nebo doplňujte

Všichni víme, že balení využívá obnovitelné zdroje. Proto doporučujeme si ponechat trvalé nebo doplnitelné obaly, a kde je k dispozici, dokoupit si doplňovací balení.

To znamená méně odpadu ve vašem odpadkovém koši, což je šetrnější k životnímu prostředí.

Je rovněž důležité, abyste vaše obaly třídili! Kontaktujte váš místní úřad, abyste zjistili více o recyklaci a možnostech recyklováni v místě vašehobydliště.